Lars Winther Trio - Nordic By Nature - Review - 2007-11-05 - Jydske Vestkysten (Denmark)Lyden af Norden Jazz:
Lars Winther Trio : "Nordic by Nature".
Af Peter Tougaard , pto@jv.dk

Kapelmester Lars Winther, trommeslager Victor Dybbroe og kontrabassist Jesper Thorn er flere gange blevet udvalg til Dansk Jazzforbunds "Ung Jazz-konkurrence" og har i det hele taget gjort sig positiv bemærket i flere sammenhænge - ikke mindst som populær live-trio ved Copenhagen Jazz Festival.

Nu har de tre dedikerede herrer udgivet en cd/dvd med 14 egne kompositioner. Og her lægger man ikke skjul på, at det er de nordiske rødder, der dyrkes i et afdæmpet og ofte afsøgende udtryk. Cd'en favner vidt og elementer af alt fra egentlig rock over traditionel jazz til mere frie udfoldelser finder fornemt indpas på denne smukke cd, der for alvor blåstempler den københavnske klavertrio.

Dvd'en er i øvrigt en gedigen bonus, der flot underbygger trioens vellydende arbejde.

Your Favorite Records

The sound of Nordic Jazz:
Lars Winther Trio : "Nordic by Nature".
Af Peter Tougaard , pto@jv.dk

Leader Lars Winther, drummer Victor Dybbroe and bassplayer Jesper Thorn have been selected for the Danish Jazzfoundations "Young Jazz-competition" several times, and in general they've made a good impression in several contexts - no least as a popular live-trio at Copenhagen Jazz Festival.

Now the three dedicated gentlemen have released a cd/dvd with 14 own compositions. And here there's no hiding, that it's the nordic roots which are being explored in an easygoing, often seeking expression. The Cd spans widely and elements of everything from actual rock over traditional jazz to more free displays, finds their right place on this beautiful cd, which seriously gives the Copenhagen-based piano-trio the seal of approval.

The Dvd is by the way, a nice bonus which supplements the trios wellsounding work beautifully.

Your Favorite Records

Translated by: Lars Winther