Lars Winther Trio - Nordic By Nature - Interview - 2007-10-13 - Jazzspecial (Denmark)


     click here to see original article as image-file

Lars Winther – Nordisk af Natur
Af: T.S. Høeg, Foto: Jesper Spanning

“Nordisk jazz er et nordisk begreb”

- Den seneste pianist, der har siddet heroppe i campingstolen, er din intrumentkollega Søren Kjærgaard. Han er jo også en såkaldt ung pianist, og det kan man blive ved med at være i et godt stykke tid, men du er jo en endnu yngre pianist, så du må hellere fortælle læserne om din baggrund.
- Når nogen spørger, plejer jeg altid at sige, at jeg i virkeligheden selv valgte at spille klaver i en alder af otte år – og det tror jeg, er ret vigtigt. Jeg gik på Johanneskolen på Frederiksberg, som også havde en musikskole, hvor man kunne få lov at gå fra tredje klasse, men da jeg kun gik i anden, måtte jeg vente et år. Der lærte jeg alt det grundliggende med skalaer og alle de der ting – men altså på en rytmisk måde. Så jeg har aldrig rigtig spillet klassisk, hvilket jeg misunder, dem der kan, men jeg har ikke rigtig haft tålmodigheden til det.

- Og mange af dem, der har spillet klassisk, misunder dig.
- Ja, sådan er det vel altid.

- Sådan er det ofte med det grønne over på den anden side af rækværket. Så du var ikke rundt og tumle på fodboldbanen?
- Jo, det var jeg, jeg har spillet på førsteholdet i K.B., men så vandt musikken til sidst. Jeg stoppede, da jeg var 13, fordi musikken var mere spændende.

- Men derfor skal man ikke holde op med at røre sig.
- Nej, jeg dyrker noget capoeira, den der brasilianske "kamp-dans", så jeg får rørt mig mellem al den musik, mad og drikke. Nå, men så gik jeg der i syv år på den rigtig gode musikskole, fordi vores musikskoleleder var fin til at sætte koncerter op. Han spillede selv, godt nok meget sådan suppe, steg og is, men han syntes, at vi også skulle have de oplevelser med, så det var alt fra at sætte store musicals op til koncerter til jul og sommer. Jeg og min ven Morten syntes i hvert fald, at det var vildt fedt at være nede i musiklokalet, og havde nærmest nøgle til det, så vi kunne smutte ned i frikvartererne og lige nå at spille et kvarter, før vi igen skulle op og have dansk. Det var helt perfekt. Senere kom vi så til at snakke med en af de lidt ældre drenge på skolen, dvs. fra gymnasiet, og vi blev så enige om at lave et band, hvor vi på egen hånd begyndte at tage ud og spille pop til fester, mens vi gik i ottende-niende klasse. Når jeg tænker tilbage, var det jo lidt tidligt at tage ud som 15-årig med fuldt anlæg og trailer bag på bilen, som min storebror så kørte.

- Jeg må lige spørge far og mor.
- Ja. Så kom jeg i gymnasiet på Sankt Annæ, som jeg jo havde valgt, fordi jeg gerne ville fortsætte med en masse musik. I første g. var jeg så første pianist i det, der hedder Kongelig Mayestaits Acteurs Studenterrevy.

- Det lyder som en tidslomme.
- Ja, med masser af gamle mænd, der hænger fast i traditioner, og nogle gange lidt for meget. Men året efter ringede de så og spurgte, om jeg ville være kapelmester. Da jeg så gik i anden g., var jeg i tre uger inde og spille i Huset hver aften, imens jeg sad og skrev en stor historieopgave. Da jeg så havde spillet i det, hvor jeg faktisk mødte Jesper, som spiller i trioen, var vi en aften på Drop Inn bagefter, hvor Esben Just spillede. Det var spændende at komme sådan et natsted, hvor folk kunne noget og viste det frem lige på den mere svedige måde. Så ham ringede jeg til bagefter og spurgte, om ikke han kunne give mig nogle timer, og det kunne han godt. Det blev ikke til så mange timer, fordi han havde travlt, så jeg ringede ud til rytmekons., som anbefalede mig Mads Storm, som jeg så gik hos i en masse år. Og det var der, jeg sådan lærte "at spille jazz", groft sagt, selvom han spiller med Nik og Jay, Safri Duo og sådan nogle. Jeg gik også i gang med Mark Levines Jazz Theory Book og Jazz Piano Book, og II-V-I og alle de der helt "basic" ting. Og jeg begyndte undervejs at spille med Jesper og Victor i trioen, og begyndte også at skrive noget musik, popmusik, men stille og roligt begyndte jeg også at skrive jazz-kompositioner. Siden er det jo bare gået slag i slag derfra. Jeg startede så på musikvidenskab, og da jeg så havde gået derinde i et år, startede jeg på MGK [Musikalsk Grund Kursus], og begyndte at spille meget, og endte faktisk med at kunne leve af det. Jeg er ret stædig, og god til at huske og ringe, så som resultat deraf har vi faktisk spillet ret mange jobs. Jeg har tit tænkt, at "nå, men det kunne da også være en mulighed", og så gjort noget ved det, istedet for bare at lade det blive ved tanken, og det tror jeg, er en stor fordel, kan jeg mærke nu. Undervejs fik jeg også øjnene op for at arrangere for større besætninger, og har lært utrolig meget af det, og er virkelig kommet godt i gang. Efterfølgende har jeg taget nogle kurser med forskellige bigband-arrangører for ligesom at få lidt ekstra input, og har også snakket med fx dig om, hvad man ellers kan gøre.

- Det er fint, at du har den der hybride holdning, det hybride element, som jo faktisk flere og flere har. At man har flere tråde at arbejde med. Jeg ved, at du også laver hjemmestudie-ting, og på din nye plade er instrumentariet blevet udvidet fra den klassiske piano-bas-trommetrio, til også at inddrage brugen af fx synthesizers og prepared piano.
- Ja, i og med at jeg har spillet meget pop og meget andet, har jeg altid leget med lyde, og er i de senere år begyndt at samle på gamle keyboards og smide alle mine penge efter dem. I trioen havde vi faktisk snakket om at lave noget andet, at få noget andet ind over, men først efter et par lidt halvdårlige forsøg faldt det til sidst ret godt i hak, fordi i stedet for at insistere ventede vi til, at de nye tiltag kom mere naturligt til os. Også fordi vi jo forhåbentligt havde udviklet os, både hver for sig og sammen. Og det er meget vigtigt for mig, at det ikke kommer til at virke påtaget.

- Det farver fint.
- Ja, på et nummer har jeg taget min klaversolo og lyttet den af bagefter, og så indspillet den igen med et Rhodes-piano og lagt "taket" ind under klaveret. Det er sådan nogle detaljer, som er meget sjove.

- Jeg kan godt høre, at I efterhånden har spillet meget sammen, thi der er kommet en samlet ro og større diversitet over foretagenet. Meget af udtrykket kan jo stadigvæk siges at tilhøre den både feterede og udskældte såkaldte "nordiske tone".
- Vi har selvfølgelig alle tre udviklet vores musikalske forståelse, tonesprog, og hvad vores ører ellers kan finde på. Man kan måske ikke genkende, at det lige er os, der spiller, men jeg synes godt man kan høre, at flere numre har nogle tydelige fællestræk. Og forhåbentligt uden at det bliver ensformigt.

- Der en en tydelig lyrisme lige fra det musikalske indhold ud til selve coveret, noget helstøbt, og det er altid prisværdigt. Da jeg var dreng, var jazzen næsten kun "americana", indtil den europæiske (free-)jazz begyndte at røre på sig, også jazzrocken, og så hele ECM-tingen, som I vel nok er børn af, plus noget Bill Evans- eller Bobo Stenson-lignende. Det skandinaviske tonesprog?
- Ja, vi er jo pæredanske alle tre, så det er jo meget naturligt. Der er ikke rigtig noget eksotisk over nogle af os. Det der med den nordiske lyd har også altid været et udtryk, som jeg har hørt og brugt, og er endt med at kalde min egen musik. Men når jeg så har været ude i Europa og snakket med andre, så kan man ikke rigtig bruge det udtryk. For siger man "nordisk jazz" til dem, så spørger de "hvad mener du med nordisk jazz?" Det kan være ret svært at forklare, når man fx ikke kan sige "Højskolesangbogen". Så åbenbart: nordisk jazz er et nordisk begreb.

- Eftertænksomheden og vemodet, som findes i vores lyrik, lyder jo ikke som noget fx sydeuropæisk. Vi har vel vores egen form for blues, som der ligeledes findes en Mississippi-blues eller en Volga-blues.
- Ja, meget Jan Johansson er jo utrolig eftertænksomt, men alligevel bluesy på en eller anden måde, men nej, slet ikke på en Mississippi-agtig måde.

- Lasse Gullin.
- Ja, præcis.

- Men sine steder får I også funket og swinget.
- Vi har ligesom vores udgangspunkt, og så er der ellers frit slag, hvor man nu vil tage musikken hen. Vi snakker tit om, hvad vi vil gøre med et nummer, "skal det være lidt hurtigere", "hvem skal spille en intro" eller "hvem tager den første solo". Men nogle af de fedeste ting sker tit, hvor jeg bagefter tænker: "nå, det kom bare lige pludselig". Men ellers er min pianostil ikke særlig muskel-agtig.

- Man også arrangere et nummer for meget. Eller forsøge at bestemme over musikken, hvilket man jo i og for sig ikke kan, hvis den skal have lov til at leve.
- Det kræver måske ikke selvtillid, men en tro på sig selv, at man ligesom tør, fordi vi ligesom har fået mere af vores eget sprog, eller en samlet lyd. Jeg ved ikke om det er "vores", men en lyd i hvert fald. At man ligesom kan hvile lidt mere i sig selv.

- Vi er jo efterhånden nået dertil, hvor det forskellige genrer er sprængt ud i små delmængder af et større hele.
- Ja, både musikalsk, men også i mange andre dele af samfundet. Det er meget mere mix og match nu, at man bare gør, som man selv har lyst til. Forleden sad jeg på en café med min far, hvor han så kiggede ud af vinduet og sagde: "Jeg kan fandme ikke finde ud af, hvad moden er i år," og det synes jeg var meget rammende. Det er jo meget spændende, fordi det betyder, at folk "multi-vælger" lige præcis, hvad de har lyst til inden for alt. De folk, der er mest spændende, er de, der ligesom hviler så meget i sig selv, at de ikke behøver at tage en eller anden "komplet dragt" på. Og det samme indenfor musik, det er jo vigtigt, at man bare gør, hvad man har lyst til. For mig handler det mere om at samle ideer. Og jeg oplever også, at de folk jeg rent musikmæssigt "vokser med", og dem der måske skal gå hen og blive jazzens fremtid i Danmark, er meget friske og hører meget forskelligt. I hvert fald er det vigtigt at holde sanserne åbne. Der er jo så mange ting at plukke af.

- Netop, unge mand.Og så held og lykke.
- Tak.

Vi taler også om linien: James Brown, Miles, Michael Jackson, Prince og Timbaland, men det er en helt anden historie, inden vi ender aftenen med at gå over på LAB for at hænge i baren med de unge digtere.

Lars Winther – Nordic By Nature
By: T.S. Høeg, Photo: Jesper Spanning

“Nordic jazz is a Nordic thing”

- The last pianist, sitting up here in the camping-chair, is your instrument-colleague Søren Kjærgaard. He’s also a so-called young pianist, and I guess you can remain that way for a while, but you’re an even younger pianist, so you better tell the readers about your background.

- When someone asks, I always say that I actually choose to play the piano myself, at the age of eight – I think that’s important. I went to Johannesskolen on Frederiksberg, which also had a music-school, where you were allowed to go from third grade, but since I was only in second, I had to wait a year. That’s where I learned all the basics, scales and all that – but in a rhythmic way. SO I’ve never really played classical, which I admire those who can, but I just never had the patience to do it.

- And a lot of the people who have played classical, admire you.
- Well, I guess it’s always like that.

- That’s often the thing, with the green grass on the other side of the fence. So you didn’t tumble around on the football-court?
- Yes I did, I played K.B.’s A-team, but then the music won in the end. I stopped when I was 13 because the music was more interesting.

- But you shouldn’t stop doing your exercises.
- No, I do a bit of capoeira, that brazillian “fight-dance”, so I get a bit of exercise in between all the music, food and drinking. Well, but there I went for seven years, on this really great music-school, because our school-leader was really good at arranging concerts. He played a lot himself, mainly dinner and party-stuff, but he thought that we should have those experiences as well, so he arranged everything from big musicals to concerts at Christmas and summer-time. Me and my friend Morten thought hanging by the music-room was the best, and we almost had a key so we could go down and play for 15 mins during intersection, before we had to go back up for Danish. It was perfect! So later on, we got to talking to one of the older boys at school, meaning high-school, so we agreed to start a band, and we started going out, alone, playing cover-music at parties, when we were in eight or ninth grade. When I think about it, I guess it was a bit early, going out at the age of 15 with a full PA and a trailer on the car, which my brother drove for us.

- I have to go ask mom and da.
- Exactly. So, I started high-school at Sankt Annæ, which I choose because I wanted to continue to do lots of music. In the first year I was a pianist in what was called “Royal Majesties Actors Student-revy”

- It sounds like a bit of a time-pocket.
- Yes, it was a lot of old men, very keen on traditions, sometimes a bit too much. But the year after, they called me and asked if I wanted to lead the band. So, in my second year of high-school, I spent three weeks in Huset, playing every night, while I was doing a big history-assignment at the same time. So, after playing there, which was actually where I met Jesper, who I play with in the trio, we went to Drop Inn afterwards, where Esben Just played. It was exciting, coming to suck a place, where people showed of their skills in a bit more groovy way. So I called him up afterwards, and asked if he would give me some lessons, which he could. It never became very many lessons, however, cause he was very busy, so I called the conservatory who recommended med Mads Storm, who I took lessons with for lots of years. That’s where I learned “to play jazz”, roughly speaking, even though he plays with Nik & Jay, Safri Duo and those kind of bands today. I also started on Marc Levines Jazz Theory Book and Jazz Piano Book, and II-V-I and all those “basics”. Along the line I started playing with Jesoer and Victor in the trio, and I started composing music, popmusic, but slowly I also started to write more jazzy compositions. Since then one step just followed the other. I then started Musicology and after attending that for a year, I started MGK [Music Ground Course], started playing a lot, and actually ended up making a living that way. I’m quite stubborn, and good at remembering to call places and such, and as a result hereof we’ve actually played quite a lot of gigs. I’ve often thought “hey, well, there’s a possibility”, and then remembered to do something about it, instead of just forgetting about it again, and I think that’s a big advantage. Along the line, I also discovered arranging for larger ensembles, and I’ve learned a lot from that, and really got going on that. Later on, I’ve taken some courses with different big band-arrangers, to get some extra input, and the two of us have also had a couple of chats about how you can do things.

- It’s great that you have this hybrid attitude, the hybrid element, which I guess more and more people have. That you have more strings to work with. I know you also do home-studio-things, and in your new album, the instrumentation has been expanded from the classic piano bass drum trio, to also using e.g. synthesizers and prepared piano.
- Yes, since I’ve always played a lot of pop and other stuff, I’ve always played a lot with sounds, and during the last couple of years I started collecting old keyboards and throwing all my money after them. In the trio, we’d actually talked about doing something different, getting some other elements across, but only after a couple of semi-failed tries, it ended up working, because we didn’t force it, but waited until the new elements came naturally to us. Also because, hopefully, we had developed, both individually and together. And it’s very important for me, that it doesn’t sound feigned.

- It colours nicely.
- Yes, on one track, I took my piano solo and transcribed afterwards, and then replayed it on a Rhodes-piano and placed that “take” underneath the piano. Those kinds of details are quite funny.

- I can hear, that you’ve, over time played a lot together, since there has come a joined “peace” and more diversity on things. A lot of the expression still belongs to this cherished and frowned upon “Nordic tone”.
- Naturally, all three of us, have developed in terms of musical understanding, tone language and what our ears might come up with. Maybe you can’t hear that it’s us playing, but I think you can hear some obvious common features in some of the tracks, hopefully without it getting boring.

- There’s a clear lyricism in everything from the music to the cover itself, something full-grown, and that’s always admirable. When I was a boy, the jazz was almost entirely ”americana”, untill the european (free-)jazz started to stirr, also the jazzrock and then the whole ECM-thing, which I guess you are children of, plus some Bill Evans- or Bobo Stenson’ish. The scandinavian tone-language?
- Yes, we’re all very Danish, so that’s natural. There isn’t really anything exotic about any of us. That whole nordic sound has also been an expression I’ve heard and used and ended up calling my own music. But when I’ve been around Europe, talking to other people, you can’t really uset hat expression. Cause if you say ”nordic jazz” to them, they’ll ask ”what do you mean by nordic jazz”. And it can be quite hard to explain when you can’t use the Danish words. So apparantly: Nordic jazz is a nordic concept.

- The thoughtfullness and melancholy, that’s in our lyric, doesn’t sound anything like, e.g. south-european. I guess we have our own kind of blues, like there’s a Mississippi-blues or a Volga-blues.
- Yeah, alot of Jan Johansson is extremely thoughtfull, but yet bluesy in someway, but no, not at all in a Mississippi kind of way.

- Lasse Gullin.
- Yes, exactly.

- But some places you funk and swing as well.
- We have a common starting point, and from there, it’s open for everyone, as for where you want to take the music. We often talk about how to approach the tunes, ”should we play this a bit faster”, ”who does an intro” or ”who takes the first solo”. But some of the best stuff happens, where afterwards I think: ”hey, that just suddenly cam to us”. But my piano-style isn’t very ”muscular”.

- You can also arrange a tune too much. Or try and control the music, which I guess you can’t, if it should have room to live.
- It takes, maybe not selfconfidence, but a belief in your self, that you have some guts, since we’ve godten more of our own language or a sound. I don’t know if it’s ours, but some kind of sound. That you can be more at ease with your self.

- We’ve come to a time not, where the different genres are blown out into little parts of one larger whole.
- Yes, both musically, but also in alot of other parts of society. It’s alot more mix and match these days, that you just do things the way you want to. The other day, I was in a café with my dad, and he was looking out the window and suddently said ”I can’t seem to figure out what the fashion is this year”, and I thought that kind of hit the mark. It’s very exciting, cause it means that people ”multi-choose”, exactly what they want to, in every aspect. The people who are the most interesting, are the ones who are so much at ease with themselves, that they don’t need to put on some kind of ”complete outfit”. And it’s the same with music, it’s important to just do as you like. For me it’s more about gathering impressions. I also see that the people I’m ”growing up with” in terms of music, and the one’s who may become the future of jazz here in Denmark, are very up-beat and listen to all kinds of music. I think it’s important to keep your senses alert. There are so many things to pick from.

- Exactly, young man. And then, good luck to you.
- Thank you.

We also talk about the line: James Brown, Miles, Michael Jackson, Prince and Timbaland, but that’s another story, before we end the night by going to LAB to hang out in the bar with the young poets.

Translated by: Lars Winther