Lars Winther Trio - Nordic By Nature - Anmeldelse/Review - 2007-09-21 - Y Sin Embargo Magazine (Spain)


     http://ysinembargo.com/yse13/pdf/ysinembargomagazine13.pdf - click here to see original article as image-file

Nordic by nature
Lars Winther Trio
Your Favourite Records
www.larswinther.dk/trio

Det nye album, indspillet vinteren 2006-2007 i København, af Lars Winther Trio (et af de unge lovende navne i dansk jazz) betaler til tider den dedikerede lytters opmærksomhed tilbage.

I denne deres anden udgivelse trakterer gruppen, som siden 2003 har spillet og fundet vej sammen, os med 12 tracks med et interessant klima, sammenhængende og særpræget, forsigtige arrangementer, smukke kompositioner, klare fokuseringer og gennemtænkte opbygninger og rigtige fortolkninger.

Selvom pladen til tider kan virke forvirrende og i tomgang, eller endda en smule kedsommelig, indeholder den smukke passager og kontraster fra en grundig søgen (specielt taget i betragtning af Lars Winthers knap 24 år – piano, komposition og produktion), godt udført af hvert enkelt medlem.

Victor Dybbroes (trommer og percussion) arbejde er bemærkelsesværdigt subtilt og præcist, og Jesper Thorns (kontrabas og komposition) lyrik og klokke er følsomt i sync med hele gruppens tilgang. De er ikke bange for at bruge synthesizere og forprogrammerede keyboards med det formål at styrke den tilstræbte æstetik.

Under indflydelse af folk som Jarrett, Paul Motian eller Marc Johnson, og med en lyd beslægtet med ECM, præsenterer Lars Winther (som for tiden vinder plads og anerkendelse i fortjent hastighed) i trio en plade i et gennemarbejdet sprog, med en personlig fokusering, og en søgen, som hver gang lover mere, og som tager afsked mellem skyggerne og efterlader os med den mærkelige fornemmelse af at være blevet taget til et andet sted.

Anmeldt af Rivera Valdez (Buenos Aires) - www.rivavaldez.blogspot.com
(oversættelse: Martin Laup)
Nordic by nature
Lars Winther Trio
Your Favourite Records
www.larswinther.dk/trio

The new album, recorded in the winter of 2006-2007 in Copenhagen, by Lars Winther Trio (one of the young, promising names in Danish jazz) sometimes repays the dedicated listeners attention.

On this, their second release, the group, who has been playing and making their way together since 2003, treat us to 12 tracks with an interesting climate, coherent and distinctive, carefull arrangements, beautiful compositions, clear focusses and thought-through build-ups and the right interpretations.

Even though the record at times may seem confusing and going nowhere, or even a bit boring, it contains beautiful passages and contrasts from a thorough searching (especially considering the merely 24 years of Lars Winther - piano, composition and production), well carried out by each member.

Victor Dybbroe's (drums and percussion) work is notably subtile and precise, and Jesper Thorn's (double-bass and composition) lyric and bell is sensitively in sync with the groups approach. They are not afraid to use synthezisers and programmed keyboards, with the goal of strengthening the sought-after estetics.

Under influence of people such as Jarrett, Paul Motian or Marc Johnson, and with a sound related to ECM, Lars Winther (who at the moment is winning place and recognition in diserved speed) in trio, presents an album in a thorough language, with a personal focus, and a searching that promises more each time, and that leaves the listener between the shadows and with the strange sensation of having been taken to somewhere else.


Anmeldt af Rivera Valdez (Buenos Aires) - www.rivavaldez.blogspot.com
(oversættelse: Martin Laup/Lars Winther)