Lars Winther Trio - Nordic By Nature - Anmeldelse/Review - 2007-09-12 - jazznyt.blogspot.com (Denmark)


    http://jazznyt.blogspot.com/2007_09_01_archive.html - click here to see original article as image-file

Dansk Trio i moderne nordisk design

Den nordisk inspirerede triojazz har haft vind i sejlene i de senere år på de vigtige amerikanske og japanske jazzmarkeder. Her har navne som svenske E.S.T. og de norske Tord Gustavsen Trio og In The Country haft stor succes. Der er ingen danske navne som har markeret sig internationalt med den stil. Lars Winther Trio er måske dem som kan gøre det.

Trioen har netop udsendt pladen Nordic by nature. Det er plade der musikalsk befinder sig et sted mellem In The Country og E.S.T. De er ikke nær så eksperimenterende som førstnævnte, men mere chancetagende end sidstnævnte.

Pianisten og komponisten til hovedparten af pladens numre, Lars Winther spiller ikke kun på flygel, han bruger også synths og Rhodes. Han spiller også på prepared piano (John Cage opfandt begrebet, der går ud på, at lægge noget på flygelets strenge, så det får en anden lyd). Bassisten Jesper Thorn smider også effekter ind i musikken, han spiller med en blød baslyd, der lever lidt tilbagetrukket i lyden. Trioens bund lægges af trommeslageren Victor Dybbroe.

Lars Winther Trio har lavet en overbevisende plade, der både pleaser og udfordrer. Der er numre som Rise of fall, der med det samme sætter sig. Der er numre som Waltz for Noone, der først er på plads efter flere gennemlytninger.

Man får desuden en DVD med, hvor der er billeder til 5 af pladens numre, samt to andre. Det er Lars Winther, der selv har produceret de sort/hvide levende billeder. Det virker som om Lars Winther har tænkt, at nu skal den have hele armen, og det får den.

Pladen efterlader et imponerende ambitiøst indtryk, og vigtigst af alt, musikken er helt fantastisk. Dansk jazz har fået en ny supertrio!

Lars Winther Trio: www.larswinther.dk/trio

Anmeldt af: Niels Overgaard
Danish Trio in modern Nordic design

The Nordic-inspired triojazz has had wind in it's sails in the past years, in the important American and Japaneese jazz-markets. Here, names such as Swedish E.S.T. and the Norwegian Tord Gustavsen Trio and In The Country, has had great succes. No Danish names has marked themselfes internationally with this style. Lars Winther Trio might be the ones who can.

The trio has just released the album Nordic By Nature. It's a record which, musically places itself somewhere between In The Country and E.S.T. They aren't as experimental as the first-mentioned, but more risk-taking than last-mentioned.

The pianist and composer of most of the music, Lars Winther, doesn't only play the piano, he also uses synths and Rhodes. He also plays prepared piano (John Cage invented the term, which is about placing things on the strings of the piano, to give it a different sound). Bass-player Jesper Thorn also throws in some effects, and he plays with a soft bass-sound which lives a bit drawn back in the sound. The base of the trio is laid by drummer Victor Dybbroe.

Lars Winther Trio has made a convincing album which both pleases and challenges. There are tunes such as Rise Of Fall, which sets on you immediately. There are tunes such as Waltz For Noone, which falls into place after several listens.

You also get a DVD, which sets picture to 5 of the tunes from the CD, along with two others. Lars Winther produced the black/white film. It seems as if Lars Winther has thought "Let's give it all we've got", and he does.

The album leaves a remarkable, ambitious impression, and most importantly, the music is amazing. Danish jazz has a new supertrio!

Lars Winther Trio: www.larswinther.dk/trio

Reviewed by: Niels Overgaard (translated by Lars Winther)